Publisher Rates

Bạn là người ngồi và làm việc nhiều trên máy tính. Bạn yêu thích chia sẻ những đường liên kết cho bạn bè hoặc cộng đồng mạng. Bạn có biết ngoài việc chia sẻ đường liên kết cho cộng đồng mạng như một thói quen, Nay bạn có thể vừa làm điều đó và vừa có thể kiếm thêm thu nhập qua hệ thống của chúng tôi.

Tại sao bạn lên chọn hệ thống của chúng tôi?

Package Description / Country Earnings per 1000 Views
Desktop Mobile / Tablet
United States $3.500000 $2.500000
Canada $3.000000 $2.000000
United Kingdom $3.000000 $2.000000
Vietnam $2.500000 $1.900000
Worldwide Deal(All Countries) $1.500000 $1.300000

Lưu ý: Tỷ lệ thanh toán của chúng tôi rất năng động và phụ thuộc vào thu nhập quảng cáo mà chúng tôi nhận được. Vì vậy, đôi khi giá có thể tăng / giảm đối với một số quốc gia.

Chú ý: Cheat view, gian lận, tự Ref cho chính mình, Lưu lượng truy cập không phải tự nhiên (Dùng VPN, TOR, SSH, iframes, redirects, bots, proxies, traffic exchange, Email traffic, Faucet traffic, PTC traffic, hitleap, jingling,... và các hình thức gian lận khác) các thanh toán sẽ không được giải quyết.